Obsah

Chtěli byste ovlivňovat rozvoj území, ve kterém žijete? Nevíte, jak k tomu přispět?

Typ: ostatní
Zveme Vás do občanského sdružení Přijďte pobejt, které na Jilemnicku působí už delší dobu. Někteří ho možná již znáte pod názvem MASka (Místní Akční Skupina). V tomto sdružení se pravidelně scházejí lidé, kteří hledají cesty, jak uskutečnit své podnikatelské plány a zároveň společně přispět k rozvoji našeho venkovského regionu např. i za pomoci evropských peněz
– což právě toto sdružení umožňuje.

Členem sdružení se mohou stát soukromé osoby, malí a střední podnikatelé, spolky, neziskové organizace i jednotlivé obce. V současné době nabírá sdružení Přijďte pobejt nový dech: z financí, které získalo od Ministerstva zemědělství, se připravuje výhledová koncepce rozvoje regionu (strategie), do které by měly být začleněny všechny plány a nápady zdejších aktivních subjektů. Koncem září proběhla první společná schůzka s odborným lektorem, kde se současní členové občanského sdružení dozvěděli vše o pravidlech fungování MAS, další říjnový seminář bude věnován možnostem získávání financí v příštích letech. Na tento podzim je ještě plánována exkurze do místa působnosti jiného občanského sdružení, které úspěšně pracuje delší dobu a jehož členové již finance z Evropských fondů (LEADER +) čerpají. Zároveň se v Jilemnici rozjíždí činnost pracovních skupinek, připravujících podklady pro společnou koncepci (strategii) rozvoje zájmového území. To v současnosti zahrnuje Jilemnicko, Vysoké, Paseky a Rokytnici nad Jizerou. Máte-li nápady a chuť něco ovlivnit, či změnit ve svém okolí, máte-li plán, jak zvelebit svůj podnik a hledáte způsob a prostředky, připojte se k nám. Naše činnost se dotýká těchto tématických okruhů:

1) Péče o krajinu a životní prostředí
– rozvoj zemědělství a jeho diverzifikace
– ochrana přírodního bohatství
– využití přírodního potenciálu krajiny

2) Podpora regionálních podnikatelských aktivit
– podpora malých a středních místních firem
– propagace, značení místních produktů

3) Sport a cestovní ruch
– zviditelnění mikroregionu a jeho propagace
– trvalé zlepšování podmínek pro sportovní a společenské aktivity
– posílení ekonomického přínosu cestovního ruchu v regionu
– zlepšení kvality služeb ubytovacích a stravovacích zařízení

4) Rozvoj lidských zdrojů
– vytváření rovnocenných podmínek a možností pro obyvatelstvo v jednotlivých obcích v oblasti vzdělávání
– péče o kulturní dědictví
– podpora volnočasových aktivit pro děti i dospělé
– spolupráce a partnerství ve všech oblastech

5) Rozvoj obcí
– všeobecné posílení atraktivity venkova jako místa pro život a rekreaci
– stabilizace obyvatelstva se zvláštním zřetelem na mladé lidi, vytvoření příznivých sociálních a kulturních podmínek pro každodenní život
– technická a dopravní infrastruktura

Těšíme se na Vás a Vaše nápady.

Přihlášku a podrobné informace naleznete na webových stránkách:
www.masprijdtepobejt.cz (pracuje se na nich) nebo www.prvo.cz
Můžete kontaktovat také Věru Noskovou (manažerka sdružení)
e-mail: vera.noskova@seznam.cz, tel.: 605 557 126
Občanské sdružení MAS Přijďte pobejt


Vytvořeno: 19. 7. 2017
Poslední aktualizace: 3. 8. 2017 23:26
Autor: Správce Webu