Obsah

Cvičení HIIT a kruhové tréninky od 18:00 v tělocvičně na úřadě. Liché týdny - pondělí a středa, sudé týdny - úterý a čtvrtek. Více info zde:

https://www.facebook.com/groups/182404509078510/

Zprávy

první
ze 3
další poslední

Varování pro seniory

Policie České republiky varuje seniory před možným okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti, kdy objektem zájmu jsou právě senioři většinou přímo v místě svého bydliště. Viz příloha. celý text

ostatní | 10. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Informační leták ke koronaviru

V příloze najdete leták, který obsahuje základní informace o chování, hygienická doporučení a důležité kontakty na organizace, které poskytují okamžitou pomoc. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva pro lidi v karanténě

Výzva Libereckého kraje pro lidi v karanténě, kteří se zdržují na území Libereckého kraje a nemají trvalý pobyt v regionu. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Telefonní linka ke koronaviru

Informace o koronaviru poskytne telefonní linka 1212. Více info v příloze. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Svoz barevných pytlů

V sobotu 28. 3. proběhne svoz barevných pytlů. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Roušky na OÚ

Na obecním úřadě jsou k dispozici občanům látkové roušky. Roušky jsou určeny zejména těm, kteří nemají nikoho, kdo by jim roušky ušil. V případě potřeby roušek, kontaktujte starostu obce na tel.čísle 721 563 510. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Koordinace poskytování zdravotních služeb

Rozhodnutí hejtmana o koordinaci poskytování zdravotních služeb s účinností od 17.3. 2020.
Celé znění v příloze. celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí hejtmana o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu a povinnosti dodávat výrobky

Rozhodnutí hejtmana o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu platné od 17.3. od 18 hodin a povinnosti obcí s rozšířenou působností zajistit výrobu, uskladnění a distribuci ústních roušek od 18. 3.
Celé znění obou rozhodnutí v příloze. celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva pro dobrovolníky na Jilemnicku

Užší krizový štáb města Jilemnice ve spolupráci s Jilemnickem – svazkem obcí zajišťuje sběr informací o dobrovolnících ochotných pomoci při současném nouzovém stavu.
Prosíme tedy případné dobrovolníky, aby vyplnili dotazník přiložený v příloze. celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezení volného pohybu osob

S účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s několika výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;

S účinností ode dne 16. března 2020 od 00.00 hod. do dne 24. března 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky:
- omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů,
- omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Krizová opatření k vyhlášení nouzového stavu

V příloze přikládám 5 samostatných usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření.
Více informací ke krizovým opatřením také na stránkách Vlády ČR:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/ celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Regulační opatření v dopravě

Nařízení hejtmana KÚ LK týkající se regulačních opatření v dopravě, platné od 16.3. 2020. Podrobnější informace viz příloha. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče.
Celé znění tohoto mimořádného opatření naleznete v příloze. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 platné od 10. 3. od 18 hodin. Celé znění v příloze celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Brožury MěÚ Jilemnice

Organizace "Jilemnicko-svazek obcí" vytvořila v rámci projektu "Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko" příručky, v níž najdete návody a postupy, jak řešit vaše záležitosti na odborech, které vykonávají převážně státní správu v rámci MěÚ Jilemnice a také informace o tom, jaké služby vám tyto odbory a jejich zaměstnanci mohou poskytnout. Zde je ke stažení brožura Odboru dopravy a Odboru sociálních věcí. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Schůze zastupitelstva

Ve čtvrtek 3. 10. od 19 hodin proběhne na obecním úřadě schůze zastupitelstva. celý text

ostatní | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Jilemnické léto 2019

Program kina, divadla a veškerých akcí konaných o prázdninách a na podzim v Jilemnici. Více info v přílohách. celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

ZŠ Martinice v Krkonoších hledá učitelku 1. stupně

ZŠ Martinice v Krkonoších přijme učitelku 1. stupně na malotřídní vesnickou školu. Úvazek 86%. Nástup 26. 8. 2019.
Předpoklady: odpovídající vzdělání v magisterském studijním programu, výhodou zkušenost s výukou na malotřídní škole.

Tel.: 481 544 323 (ředitelka Mgr. Iva Nálevková)
e-mail: zsmartinice@seznam.cz celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Dotazník ke strategickému plánu rozvoje Jilemnicka

Svazek obcí Jilemnicko pořizuje nový strategický plán rozvoje tohoto území. Strategický plán je důležitým dokumentem každého většího či menšího celku. Je to dokument, který vytváří město nebo obec a jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na základě slaďování všech zájmů tak, aby město, obec či větší území prosperovaly a poskytovaly určitý směr pro dlouhodobé plánování aktivit..
Obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci formou Vašeho zapojení se do dotazníkového šetření. Jeho cílem je zjistit priority a představy občanů měst a obcí na území Jilemnicka o jeho budoucím rozvoji a současném stavu jednotlivých oblastí, které jsou pro jeho budoucnost nejdůležitější.
Průzkum je realizován v podobě dotazníku, o jehož vyplnění si Vás dovolujeme požádat. Pokyny k vyplnění jsou uvedeny níže. Dotazník je anonymní. Vyplněné dotazníky odevzdávejte na obecním úřadu do 31. května 2019, dotazník je možno vyplnit též elektronicky na adrese: https://www.survio.com/survey/d/X6G3E9O1L9F9F7E9O?preview=1, a to také .do 31. května 2019. celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Cyklovýlet z Horní Branné

Obecní úřad Horní Branná pořádá v sobotu 25. 5. 2019 11. ročník cyklovýletu krajem spisovatele Josefa Šíra. Jsou připraveny tratě jak pro děti (5 km), tak pro dospělé (25, 37, 57 a 88 km). Po celý den zajištěno občerstvení na zámecké zahradě. Odpoledne živá hudba, dětské dílny, skákací hrad pro děti (viz plakátek). celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení o vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Víchová nad Jizerou

Obec Víchová nad Jizerou hledá od 1. 9. 2019 vhodného kandidáta/kandidátku na pozici ředitele/ředitelky mateřské školy (viz příloha). celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici sociální pracovník v Horní Branné

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice
Sociální pracovník/pracovnice v Horní Branné. Viz příloha. celý text

ostatní | 2. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Občanské průkazy a cestovní pasy

Od 1. 7. 2018 došlo ke změnám při vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
první
ze 3
další poslední