Obsah

Cvičení HIIT a kruhové tréninky od 17:30 v tělocvičně na úřadě. Liché týdny - pondělí a středa, sudé týdny - úterý a čtvrtek. Více info zde:

https://www.facebook.com/groups/182404509078510/

Zprávy

první
ze 2
další poslední

Regulační opatření v dopravě

Nařízení hejtmana KÚ LK týkající se regulačních opatření v dopravě, platné od 16.3. 2020. Podrobnější informace viz příloha. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče.
Celé znění tohoto mimořádného opatření naleznete v příloze. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 platné od 10. 3. od 18 hodin. Celé znění v příloze celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Brožury MěÚ Jilemnice

Organizace "Jilemnicko-svazek obcí" vytvořila v rámci projektu "Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko" příručky, v níž najdete návody a postupy, jak řešit vaše záležitosti na odborech, které vykonávají převážně státní správu v rámci MěÚ Jilemnice a také informace o tom, jaké služby vám tyto odbory a jejich zaměstnanci mohou poskytnout. Zde je ke stažení brožura Odboru dopravy a Odboru sociálních věcí. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Schůze zastupitelstva

Ve čtvrtek 3. 10. od 19 hodin proběhne na obecním úřadě schůze zastupitelstva. celý text

ostatní | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Jilemnické léto 2019

Program kina, divadla a veškerých akcí konaných o prázdninách a na podzim v Jilemnici. Více info v přílohách. celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

ZŠ Martinice v Krkonoších hledá učitelku 1. stupně

ZŠ Martinice v Krkonoších přijme učitelku 1. stupně na malotřídní vesnickou školu. Úvazek 86%. Nástup 26. 8. 2019.
Předpoklady: odpovídající vzdělání v magisterském studijním programu, výhodou zkušenost s výukou na malotřídní škole.

Tel.: 481 544 323 (ředitelka Mgr. Iva Nálevková)
e-mail: zsmartinice@seznam.cz celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Dotazník ke strategickému plánu rozvoje Jilemnicka

Svazek obcí Jilemnicko pořizuje nový strategický plán rozvoje tohoto území. Strategický plán je důležitým dokumentem každého většího či menšího celku. Je to dokument, který vytváří město nebo obec a jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na základě slaďování všech zájmů tak, aby město, obec či větší území prosperovaly a poskytovaly určitý směr pro dlouhodobé plánování aktivit..
Obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci formou Vašeho zapojení se do dotazníkového šetření. Jeho cílem je zjistit priority a představy občanů měst a obcí na území Jilemnicka o jeho budoucím rozvoji a současném stavu jednotlivých oblastí, které jsou pro jeho budoucnost nejdůležitější.
Průzkum je realizován v podobě dotazníku, o jehož vyplnění si Vás dovolujeme požádat. Pokyny k vyplnění jsou uvedeny níže. Dotazník je anonymní. Vyplněné dotazníky odevzdávejte na obecním úřadu do 31. května 2019, dotazník je možno vyplnit též elektronicky na adrese: https://www.survio.com/survey/d/X6G3E9O1L9F9F7E9O?preview=1, a to také .do 31. května 2019. celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Cyklovýlet z Horní Branné

Obecní úřad Horní Branná pořádá v sobotu 25. 5. 2019 11. ročník cyklovýletu krajem spisovatele Josefa Šíra. Jsou připraveny tratě jak pro děti (5 km), tak pro dospělé (25, 37, 57 a 88 km). Po celý den zajištěno občerstvení na zámecké zahradě. Odpoledne živá hudba, dětské dílny, skákací hrad pro děti (viz plakátek). celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení o vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Víchová nad Jizerou

Obec Víchová nad Jizerou hledá od 1. 9. 2019 vhodného kandidáta/kandidátku na pozici ředitele/ředitelky mateřské školy (viz příloha). celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici sociální pracovník v Horní Branné

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice
Sociální pracovník/pracovnice v Horní Branné. Viz příloha. celý text

ostatní | 2. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Občanské průkazy a cestovní pasy

Od 1. 7. 2018 došlo ke změnám při vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
první
ze 2
další poslední